Skip to main content

شرکت آفاتوس آمادگی همکاری در حوزه های مختلف مربوط به بازرگانی و خرید و فروش و نیز ارائه خدمات آزمایشگاهی مربوط به مواد معدنی مورد استفاده به عنوان سیال حفاری را دارا می باشد.

در ادامه به معرفی آزمایشات مربوط به مواد معدنی استاندارد مورد استفاده در سیال حفاری چاه های نفت و گاز طبق استاندارد API-13A پرداخته می شود. این آزمایشات توسط شرکت آفاتوس قابل انجام است.


باریت

۱- اندازه گیری چگالی به کمک بالن لوشاتلیه

۲- اندازه گیری مواد قلیایی خاکی قابل حل در آب مانند کلسیم

۳- اندازه گیری باقیمانده ذرات با قطر بزرگ از ۷۵ میکرون

۴- اندازه گیری ذرات با قطر کمتر از ۶ میکرون


هماتیت

۱- اندازه گیری چگالی به کمک بالن لوشاتلیه

۲- اندازه گیری مواد قلیایی خاکی قابل حل در آب مانند کلسیم

۳- اندازه گیری ذرات با قطر بزرگ از ۷۵ میکرون و کمتر از ۴۵ میکرون

۴- اندازه گیری ذرات با قطر کمتر از ۶ میکرون


انواع بنتونیت

۱- رفتار شناسی سوسپانسیون

۲- حجم فیلترات سوسپانسیون

۳- اندازه ذرات بزرگ از ۷۵ میکرون


آتاپولژیت

۱- رفتار شناسی سوسپانسیون

۲- باقیمانده ذرات درشت تر از ۷۵ میکرون

۳- رطوبت


سپیولیت

۱-  رفتار شناسی سوسپانسیون

۲- باقیمانده ذرات با قطر بیشتر از ۷۵ میکرون

۳- رطوبت


WhatsApp پشتیبانی واتساپ