Skip to main content

سپیولیت (Sepiolite) یک کانی رسی فیبری است که در صنایع مختلفی از جمله حفاری نفت و گاز کاربرد دارد. سپیولیت به عنوان عامل تعلیق در حفر چاه های نفت و گاز کاربرد دارد و به دلیل اینکه پایداری این کانی در مقایسه با بنتونیت در حضور شورآب ها و الکترولیت ها بیشتر است، مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق استاندارد API-13A، سپیولیت مورد استفاده در سیال حفاری چاه های نفت و گاز بایستی استانداردهای مشخصی داشته باشند. در ادامه به معرفی ویژگی های خواص فیزیکی آن پرداخته می شود.

استاندارد امریکایی، API-13A 

۱- رفتار شناسی سوسپانسیون

برای اندازه گیری رفتار شناسی آتاپولژیت از دستگاه گرانروی سنج دوار استفاده می شود. طبق استاندارد مقدار قرائت ویسکوزیمتر در دور ۶۰۰ بایستی حداقل ۳۰ باشد.


۲- باقیمانده ذرات درشت تر از ۷۵ میکرون

حداکثر کسر جرمی ذرات درشت تر از ۷۵ برای سپیولیت ۸ درصد در نظر گرفته می شود.


۳- رطوبت

پودر این محصول حداکثر می تواند ۱۶ درصد جرمی رطوبت داشته باشد. 


WhatsApp پشتیبانی واتساپ