Skip to main content

طبق استاندارد API-13A، بنتونیت مورد استفاده در سیال حفاری چاه های نفت و گاز طبقه بندی مختلفی دارد و هر کدام بایستی استانداردهای مشخصی داشته باشند. در ادامه به معرفی ویژگی های انواع آن پرداخته می شود.

استاندارد امریکایی، API-13A 

۱- رفتار شناسی سوسپانسیون

برای اندازه گیری رفتار شناسی بنتونیت از دستگاه گرانروی سنج دوار استفاده می شود و در دو سرعت ۳۰۰ و ۶۰۰ دور در دقیقه بایستی مقدار قرائت این دستگاه ثبت شود. طبق استاندارد مقدار قرائت ویسکوزیمتر در دور ۶۰۰ بایستی حداقل ۳۰ باشد. همچنین در این آزمایش بایستی مقدار نقطه واروی و گرانروی پلاستیکی اندازه گیری شود و نسبت نقطه واروی به گرانروی پلاستیکی بایستی حداکثر ۳ باشد.

شایان ذکر است برای بنتونیت درمان نشده، نسبت نقطه واروی به گرانروی پلاستیک بایستی حداکثر ۱.۵ بوده و گرانروی پلاستیکی محلول پراکنده حداقل ۱۰ میلی پاسکال ثانیه می باشد.

همچنین برای بنتونیت درجه اکما، مقدار قرائت ویسکوزیمتر در دور ۶۰۰ بایستی حداقل ۳۰ و نسبت نقطه واروی به گرانروی حداکثر ۶ باشد.


۲- حجم فیلترات سوسپانسیون

به منظور تعیین حجم فیلترات سوسپانسیون از دستگاهی به نام فیلتر پرس استفاده می شود. طبق استاندارد حجم فیلترات حداکثر می تواند ۱۵ سی سی باشد.

شایان ذکر است برای بنتونیت درمان نشده، حجم فیلترات حداکثر ۱۲.۵ سی سی قابل قبول است.

همچنین برای بنتونیت درجه اکما حجم فیلترات حداکثر ۱۶ سی سی مطلوب است.


۳- اندازه ذرات بزرگ از ۷۵ میکرون

برای اندازه گیری ذرات درشت تر از ۷۵ میکرون معمولا از الک استفاده می شود. طبق استاندارد حداکثر کسر جرمی ذرات درشت می تواند ۴ درصد باشد.

همچنین برای بنتونیت درجه اکما باقیمانده ذرات درشت تر از ۷۵ میکرون حداکثر ۲.۵ درصد جرمی است.


WhatsApp پشتیبانی واتساپ