Skip to main content

سایر

در ادامه مواد مصرفی مورد استفاده در صنعت حفاری و مرتبط با افزایه های سیالات حفاری و سیمانکاری چاه های نفت و گاز در مقیاس صنعتی و نیز آزمایشگاهی که توسط شرکت آفاتوس قابل عرضه می باشد به همراه توضیحات کامل تقدیم می گردد:

Showing all 13 results

WhatsApp پشتیبانی واتساپ