Skip to main content

ابزار و لوازم آزمایشگاهی

در ادامه لوازم و ابزار آلات عمومی آزمایشگاهی که توسط شرکت آفاتوس قابل تولید و عرضه می باشد به همراه توضیحات کامل تقدیم می گردد:

Showing all 5 results

WhatsApp پشتیبانی واتساپ