Skip to main content

کربوکسی متیل سلولز (سلولز گام) با نام اختصاری CMC با گرانروی های بالا و پایین در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد امریکایی، API-13A

طبق استاندارد API-13A، کربوکسی متیل سلولز مورد استفاده در سیال حفاری چاه های نفت و گاز بایستی استانداردهای زیر را دارا باشد.

۱- تعیین حضور نشاسته و مشتقات نشاسته ای

کربوکسی متیل سلولز با گرانروی پایین و بالا بایستی فاقد نشاسته و نیز مشتقات نشاسته ای باشد.


۲- خواص محلول پلیمرهای قابل حل در آب

قرائت گرانروی سنج در دور ۶۰۰ برای کربوکسی متیل سلولز با گرانروی پایین حداکثر می تواند ۹۰ باشد.

کربوکسی متیل سلولز با گرانروی بالا در محلول های آب دیونیزه، آب با شوری ۴۰ گرم بر لیتر و آب شور اشباع بایستی قرائت گرانروی سنج در دور ۶۰۰ برای حداقل ۳۰ باشد.


۳- حجم فیلترات سوسپانسیون

حجم فیلترات برای کربوکسی متیل سلولز با گرانروی پایین و بالا حداکثر می تواند ۱۰ سی سی باشد.


WhatsApp پشتیبانی واتساپ